certyfikat7

Kurs dla tłumaczy (techniki tłumaczenia, język niemiecki prawniczy ekonomiczny)

Instytut Kształcenia Zawodowego EuroMentor, Münster, Niemcy

w kategorii: