16122011067

Konferencja podsumowująca wdrażanie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zielona Góra 2011

(tłumaczenie symultaniczne kabinowe)

w kategorii: