6

Siedziba byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Stasi) w Berlinie, 2020.

w kategorii: