bg1

Kursy

pod top

Zapraszam Państwa do skorzystania z oferty kursów języka niemieckiego na rożnych poziomach zaawansowania, od A1 do C2. Oferta przeznaczona jest dla klientów biznesowych i obejmuje kursy organizowane u klienta w firmie. Profil kursów rozciąga się od profilu ogólnego, poprzez przygotowujące do egzaminów językowych (Zertifikat Deutsch, Deutsch für den Beruf) aż po kursy o profilu biznesowym.

Zapewniam materiały szkoleniowe. W trakcie zajęć korzystam z multimediów, w tym z Internetu, podejmując aktualne wydarzenia z krajów niemieckojęzycznych. Ten sposób kształtowania zajęć oddaje moje przekonanie, iż wiedza przekazywania kursantom winna być aktualna oraz prezentowana w ciekawy i atrakcyjny sposób.

Ceny kursów uzależnione są m.in. od liczby kursantów i profilu kursu, stąd są one uzgadniane z klientem indywidualnie.