bg1

Tłumaczenia uwierzytelnione

pod top

Pod pojęciem tłumaczeń uwierzytelnionych (zwanych potocznie przysięgłymi) rozumiane są tłumaczenia pisemne wykonane przez tłumacza przysięgłego i zawierające jego pieczęć uwierzytelniającą.

Tłumaczenia uwierzytelnione zwyczajowo wymagane są w przypadku dokumentów urzędowych, umów, dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego, świadectw lub zaświadczeń. Tłumaczenie takie muszą również Państwo zlecić w przypadku sprowadzenia pojazdu z zagranicy. W takim wypadku konieczne będzie tłumaczenie dowodu rejestracyjnego (Zulassungsbescheinigung Teil I/Fahrzeugschein), karty pojazdu (Zulassungsbescheinigung Teil II/Fahrzeugbrief) oraz umowy kupna sprzedaży/faktury, jeśli dokument ten sporządzony jest tylko w języku niemieckim. W większości wypadków tłumaczenia dokumentów USC i dokumentów samochodowych wykonuję najpóźniej na dzień następny.

Jeśli chcą Państwo zlecić wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego wystarczy przesłać mailem skany dokumentów a dokonam bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny. Dokumenty można oczywiście również przekazać osobiście.