bg1

Tłumaczenia zwykłe

pod top

Pod pojęciem tłumaczeń zwykłych rozumiane są tłumaczenia nieuwierzytelnione, tzn. nie zawierające pieczęci tłumacza przysięgłego. Jednak zarówno w przypadku tłumaczeń zwykłych jak i uwierzytelnionych jakość tłumaczenia pozostaje bez zmian.

Wykonuję tłumaczenia pisemne tekstów ogólnych i specjalistycznych.

W przypadku tłumaczeń pisemnych większość realizowanych zleceń odbywa się poprzez pocztę elektroniczną. Oczywiście istnieje także możliwość odbioru tłumaczenia w formie papierowej lub na nośniku danych. Jeśli chcą Państwo zlecić wykonanie tłumaczenia pisemnego wystarczy przesłać mailem plik zawierający tekst do tłumaczenia a dokonam bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.